Απόφαση οικ.2/33123/0022 12/04/2012 Υπουργού Οικονομικών για αποδοχές μεταταγμένων από κλάδο σε κλάδο του ίδιου φορέα.

24/04/2012

Αποδοχές μεταταγμένων από κλάδο σε κλάδο του ίδιου φορέα.