Απόφαση οικ.15524 20/04/2012 Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών για συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων με αποζημίωση.

26/04/2012

Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαϊου.