Απόφαση ΔΤΥ-Ε 1066971/1581/ΕΞ2012 Υπουργείου Οικονομικών για στέγαση Υπηρεσιών του Δημοσίου.

3/05/2012

Κοινοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν στις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Υπηρεσιών του Δημοσίου.