Επικαιρότητα

Απόδοση Εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε όλους τους Δήμους της Χώρας

image_pdfimage_print

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 79149/ 27-10-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ κατανομή έτους 2021..

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 106.475.064,04 €, το οποίο αποδίδεται ως ενδέκατη (ΙΑ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2021, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,  σε όλους τους Δήμους της Χώρας.