Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων γενικότερου ενδιαφέροντος

Δημοσιεύθηκε, η Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3747/05-04-2024 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα “Δημοσίευση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων γενικότερου ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 1 του ν. 3900/2010 (πρότυπες δίκες) και ειδικότερα : α) της με αριθμ. 2325/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) της με αριθμ. 211/20243 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και γ) της απόφασης ΣτΕ Δ΄ Τμ. 289/2024”.