υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/11/οίκ.16922 – 20/10/2022 Εγκύκλιος