Αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, με θητεία από 1.1.2023 έως και 31.12.2024

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/11/οίκ.16922 – 20/10/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων με θητεία από 1.1.2023 έως και 31.12.2024».