Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής αντιτίμου των ανταποδοτικών υπηρεσιών λόγω covid-19

Από την 9η.11.2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021. (άρθρο 53 του Ν.4753/2020)

 

 

 

Δείτε εδώ τις σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ με το Ν.4753/2020.