Απαλλαγή καταβολής 40% του μισθώματος για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο – Προσδιορισμός επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκαν:

  • σε ΦΕΚ Β’ 5203 – 24/11/2020, η υπ’ Αριθμ. Α. 1252 – 20/11/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.”
  • σε ΦΕΚ Β’ 5204 – 24/11/2020, η υπ’ Αριθμ. Α.1251 – 20/11/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών , με τίτλο: “Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020. “