Απαγόρευση προμήθειας ορισμένων πλαστικών προϊόντων από Φορείς της Γενικής κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661 – 29/12/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Απαγόρευση προμήθειας ορισμένων πλαστικών προϊόντων από Φορείς της Γενικής κυβέρνησης – Εφαρμογή Άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4736/2020”.