Απαγόρευση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλων του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 237/02-12-2021, ο Νόμος 4864/2021, με το άρθρο 85 του οποίου τροποποιείται το ισχύον νομικό πλαίσιο και εξειδικεύονται οι Υπάλληλοι, στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 85 του Νόμου επισημαίνεται πως: «Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), στο όνομα Υπαλλήλων που υπηρετούν σε Διευθύνσεις ή Τμήματα οικονομικής διαχείρισης και ειδικότερα σε Υπαλλήλους που εμπλέκονται στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών ή διαχειρίζονται χρήματα και αξίες του Δημοσίου, εκτός αν πρόκειται για δαπάνες μετακινήσεως αυτών και για έξοδα διακινήσεως του μηχανογραφικού υλικού εισπράξεως και πληρωμών».