Απάντηση ΥΠΕΣ: Στον ΚΑ 1216 τα έσοδα Δήμων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τα ΚΔΑΠ αρμοδιότητας τους

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο γνωστοποίησε, πως τα έσοδα με τα οποία επιχορηγούνται οι Δήμοι για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους, θα εγγραφούν σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1216 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)».