Επικαιρότητα

Αξιολόγηση Προσωπικού – Μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου, η καταχώριση βαθμολογίας και έκθεσης από τους Αξιολογητές Β’

image_pdfimage_print

Με Ανακοίνωσή του στις 1/11/2022, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει πως:

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας και την οριστική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022.

Οι Αξιολογητές Β’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους τους, το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια το στάδιο  Ελέγχου Εγκυρότητας, το οποίο βάσει της Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/18/οικ.2272/17.2.2022 ΥΑ, θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2022.

Υπενθυμίζεται, ότι εάν ο Αξιολογητής Β’ δεν υποβάλλει οριστικά την έκθεση αξιολόγησης, αυτή θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα και η βαθμολογία θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Β’ στο στάδιο Ελέγχου Εγκυρότητας.”.