Αξιολόγηση Προσωπικού: Παράταση συμπλήρωσης βαθμολογίας

Ανακοινώθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου η νέα παράταση συμπλήρωσης της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’, έως τις 10/01/2021.