Αξιολόγηση Προσωπικού – Παράταση προθεσμίας συμβουλευτικής συνέντευξης

Ανακοινώθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου η νέα παράταση στη διαδικασία της Αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου.

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διενέργεια της συμβουλευτικής συνέντευξης και τη συμπλήρωση των βασικών σημείων αυτής στη φόρμα αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 έως και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020.‘