Αξιολόγηση Προσωπικού – Νέα παράταση διαδικασιών έως τις 29 Νοεμβρίου

Ανακοινώθηκε από το ΑΠΟΓΡΑΦΗ- Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου νέα παράταση στη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού.

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διενέργεια της συμβουλευτικής συνέντευξης και τη συμπλήρωση των βασικών σημείων αυτής στη φόρμα αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020′.