Αξιολόγηση Προσωπικού: Έως τις 27/05, η Προθεσμία Υποβολής Εκθέσεων από τους Αξιολογούμενους

Όπως ανακοίνωσε στις 23/05/2022 το Υπουργείο Εσωτερικών:

“Σύμφωνα με την Υπ. αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030/28.2.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου, η Εφαρμογή της Αξιολόγησης για την συμπλήρωση και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογούμενους για την αξιολογική περίοδο του 2021, θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής εκθέσεων από τους Αξιολογούμενους, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το Στάδιο διενέργειας της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και υποβολής των στοιχείων της Συνέντευξης από τους Αξιολογητές Α’.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της Απογραφής στη διαδρομή Αξιολόγηση – Οδηγίες Χρήσης, έχει αναρτηθεί ο επικαιροποιημένος «Οδηγός Ενεργειών για Αξιολογούμενους».”.