Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 74009/ 08-09-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών, κατά το χρονικό διάστηµα των αυτοδιοικητικών εκλογών.”. 

Σύμφωνα με την ως άνω  Εγκύκλιο, υπενθυμίζεται η έναρξη της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, η οποία εκκίνησε από τις 08/09/2023 και θα διαρκέσει έως  και τη 01/01/2024.

Επισημαίνεται επίσης οι φορείς οι οποίοι εντάσσονται στην απαγόρευση, διευκρινίζεται η έννοια των υπηρεσιακών μεταβολών και παρατίθενται οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση.