Αναπτυξιακό Πρόγραμμα έργων 2,5 δις για την Αυτοδιοίκηση(ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1386 – 14/4/2020 η υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 ΚΥΑ με τίτλο: “Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης​Τρίτσης»”.

Θυμίζουμε πως την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου.