Ανακοίνωση της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. για τα αποτελέσματα του 2021

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 12μήνου του 2021 με αύξηση 9% στον κύκλο εργασιών και 16% στο EBITDA. Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση:

«Σημαντική αύξηση στο EBITDA αλλά και στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. για 3η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή της πορεία στο χώρο υποστήριξης των φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (N. 4308/2014), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. έχουν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 2021 διαμορφώθηκε στα  1,575 εκ. € έναντι 1,445 εκ. € κατά την προηγούμενη χρήση 2020, σημειώνοντας αύξηση  9%. Συνολική αύξηση κατά την 3ετία 2019-2021: 46%.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2021 διαμορφώθηκαν σε 436 χιλιάδες €, έναντι 376 χιλιάδες € το 2020, σημειώνοντας αύξηση  16%.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα αποτελέσματα μετά από φόρους κατέγραψαν κέρδη 362 χιλιάδες € το 2021 έναντι κερδών 258 χιλιάδων € το 2020, σημειώνοντας αύξηση 40%».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. κος Θάνος Πολύδωρος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η σημαντική  αύξηση των οικονομικών μεγεθών μας για 3η συνεχόμενη χρονιά, αποδεικνύει την ικανότητά μας να αναπτυσσόμαστε με σχέδιο και συνέπεια σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό, αβέβαιο και ρευστό περιβάλλον. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχουμε στον κλάδο υποστήριξης φορέων του Δημοσίου Τομέα και ειδικά στους Ο.Τ.Α., όπου διατηρήσαμε την 1η θέση στις εταιρείες παροχής λογιστικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών, από πλευράς κύκλου εργασιών.  

Σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει, να εξετάζουμε συνεχώς τις συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε αλλά και να ανταποκρινόμαστε άμεσα με προϊόντα και υπηρεσίες  υψηλής ποιότητας και καινοτομίας με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Δέσμευση μας είναι η ενδυνάμωση της αξίας και η μακροχρόνια ανάπτυξη της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. και του Οικοσυστήματός της, αλλά και η καθοριστική συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός καλύτερου Δημόσιου Τομέα, σύγχρονου, αποτελεσματικού, βιώσιμου και ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις».

 

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.anavathmisi.gr/about-us/