Ανακοίνωση της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. για τα αποτελέσματα του 2020

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 12μήνου του 2020 με σημαντική αύξηση 15% στον κύκλο εργασιών, 11% στο EBITDA και 33% στο απασχολούμενο προσωπικό. Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Σημαντική αύξηση στο EBITDA αλλά και στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. για ακόμη μια χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής της πορείας στο χώρο υποστήριξης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (N. 4308/2014), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. έχουν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 2020 διαμορφώθηκε στα  1,445 εκ. € έναντι 1,257 εκ. € κατά την προηγούμενη χρήση 2019, σημειώνοντας αύξηση 15%.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν σε 376 χιλιάδες €, έναντι 338 χιλιάδες € το 2019, σημειώνοντας αύξηση  11%.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα αποτελέσματα μετά από φόρους κατέγραψαν κέρδη 258 χιλιάδες € το 2020 έναντι κερδών 204 χιλιάδων € το 2019, σημειώνοντας αύξηση 26%».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. κος Θάνος Πολύδωρος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η σημαντική  αύξηση των οικονομικών μεγεθών μας κατά τη χρήση του 2020, αποδεικνύει την ικανότητά μας να αναπτυσσόμαστε με σχέδιο και συνέπεια σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό, αβέβαιο και ρευστό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει η εταιρεία μας στον κλάδο υποστήριξης φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ειδικά στους Ο.Τ.Α., όπου διατήρησε με διαφορά την 1η θέση στις συμβουλευτικές εταιρείες, από πλευράς κύκλου εργασιών.  

Σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει, να εξετάζουμε συνεχώς τις συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε αλλά και να ανταποκρινόμαστε άμεσα με προϊόντα και υπηρεσίες  υψηλής ποιότητας και καινοτομίας με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Δέσμευση μας είναι η ενδυνάμωση της αξίας και η μακροχρόνια ανάπτυξη της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. και του Οικοσυστήματός της, αλλά και η καθοριστική συμβολή τους στον μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα».

 

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.anavathmisi.gr/about-us/