Ανακοίνωση της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. για τα αποτελέσματα του 2019

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 12μήνου του 2019 με σημαντική αύξηση 69% στον κύκλο εργασιών, 147% στο EBITDA και 71% στο απασχολούμενο προσωπικό. Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Σημαντική αύξηση στο EBITDA αλλά και στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. και το 2019, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής της πορείας στο χώρο υποστήριξης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (N. 4308/2014), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. έχουν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα  1.257 εκ. € έναντι 745 χιλιάδες € κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση  68,75%.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2019 διαμορφώθηκαν σε 340 χιλιάδες €, έναντι 137 χιλιάδες € το 2018, σημειώνοντας αύξηση  146,97%.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα αποτελέσματα μετά από φόρους κατέγραψαν κέρδη 204 χιλιάδες € το 2019 έναντι κερδών 90 χιλιάδων € το 2018, σημειώνοντας αύξηση  126,09%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. κος Θάνος Πολύδωρος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η σημαντική  αύξηση των οικονομικών μεγεθών μας κατά την χρήση του 2019, αποδεικνύει την ικανότητά μας να αναπτυσσόμαστε με σχέδιο και συνέπεια σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό, αβέβαιο και ρευστό περιβάλλον. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχουμε στον κλάδο υποστήριξης φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ειδικά στους Ο.Τ.Α., όπου αναδειχθήκαμε σε 1η συμβουλευτική εταιρεία, από πλευράς κύκλου εργασιών.  

Σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει, να εξετάζουμε συνεχώς τις συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε αλλά και να ανταποκρινόμαστε άμεσα με προϊόντα και υπηρεσίες  υψηλής ποιότητας και καινοτομίας με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Δέσμευση μας είναι η ενδυνάμωση της αξίας και η μακροχρόνια ανάπτυξη της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. και του Οικοσυστήματός της, αλλά και η καθοριστική συμβολή τους στον μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα».

 

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.anavathmisi.gr/about-us/