Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων σε Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

Δημοσιεύθηκε, η υπ΄Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.5064 – 23/03/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.».