Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4795 – 30/10/2020 η υπ’ Αριθμ. Α. 1237 – 26/10/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2020.”