Αναθεώρηση του Ν.4412/2016 πριν τον Αύγουστο του 2020

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, στην παρουσίαση του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” στις 18 Ιουνίου 2020 στο ΚΠΙΣΝ, δήλωσε πως η αναμόρφωση του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, θα κατατεθεί στη Βουλή πριν τον Αύγουστο του 2020.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

“Η αναθεώρηση του νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του 4412, ώστε δημόσια έργα να μπορούν να επιταχυνθούν. Εμβληματική μεταρρύθμιση. Ο στόχος μου είναι να τη φέρουμε στη Βουλή, από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών πριν τον Αύγουστο. Εξαιρετικά σημαντικό να αλλάξει το πλαίσιο του 4412, μέσα στους περιορισμούς που, προφανώς, θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση έργων σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και εθνικό επίπεδο”.

πηγή: primeminister.gr

Θυμίζουμε πως η αναμόρφωση του Ν.4412/2016 ανακοινώθηκε στις 29/4/2020 και η σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του προσχεδίου νόμου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1686 – 4/5/2020.