ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & PlanBe ανάμεσα στους 1000 Πρωτοπόρους της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), το υπολογιστικό νέφος και το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αποτελούν τεχνολογίες – κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Καινοτομία.

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. & η PlanBe ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τίτλο «Leading AI-Empowered Innovation – The AI Pioneer», που σχεδίασε και υλοποίησε το AHEDD Digital Innovation Hub του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» και η SciFY.

Στόχος ήταν η διαμόρφωση του Στρατηγικού Οδικού Χάρτη εισαγωγής και αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Roadmap), παρέχοντάς τους ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πλέον ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. & PlanBe ανήκουν στους 1000 Πρωτοπόρους της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα, ανάμεσα σε εταιρείες όπως η Cosmote, η Intracom Telecom κ.α.