Αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 47747/03-11-2023 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ – Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00.”.

Σύμφωνα με της ως άνω Ανακοίνωση, η αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ θα υλοποιηθεί από Παρασκευή 24/11/2023 από τις 22:00 έως Σάββατο 25-11-2023 και ώρα 9:00. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δε θα είναι διαθέσιμες επίσης οι υπγρεσίες του Gov.gr που σχετίζονται με:

  1. Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (όπως ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.).
  2. Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.
  3. Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α.