Ανάρτηση ψηφιακού οργανογράμματος και ορισμός κατάστασης θέσεων έως 5 Μαρτίου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ΑΠ: ΔΙΔΔΑ/οικ.3084 – 18/02/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ανάρτηση του Ψηφιακού οργανογράμματος από τους φορείς και ορισμός της κατάστασης των θέσεών τους.”.