Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2107 – 28/04/2022, η υπ’ Αριθμ. 38499 – 21/04/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών, με τίτλο: “Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.”.