Επικαιρότητα

ΑΑΔΕ : Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής, αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου

image_pdfimage_print

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6009 – 25/11/2022, η υπ’ Αριθμ. Α. 1165 – 22/11/2022 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, με θέμα την “Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. “.