ΑΑΔΕ: Τύπος και Περιεχόμενο του Εντύπου Ε3 για το φορολογικό έτος 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1140-11/04/2022, η Απόφαση Α. 1032/2022 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τον Τύπο και το Περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3.