ΑΑΔΕ: Τύπος και Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1098-11/03/2022, η Υπ’ Αριθμ. Α. 1034 / 09-03-2022  Απόφαση  του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τον Τύπο και το Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.