ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας για την διαβίβαση δεδομένων έως τις 30 Ιουνίου 2022

Δημοσιεύτηκε στις 15/06/2022, Δελτίο Τύπου της Ανώτατης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το οποίο, αποδεχόμενη σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της ΠΟΦΕΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων Εσόδων τιμολόγησης, Εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, στην Πλατφόρμα myDATA, έως και τις 30 Ιουνίου 2022.