ΑΑΔΕ: Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ.: Ε. 2025 – 17/03/2022 Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε., με τίτλο: “Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Υορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2021.”.