ΑΑΔΕ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2021

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αρ. Πρωτ. : Ε. 2040 – 20/04/2022 Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: “Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού Έτους 2021”.