ΑΑΔΕ : Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τον εξορθολογισμό ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας

Εκδόθηκε, η Υπ. Αρ. Πρωτ: Ο. ΔΕΑΦ 1127619 ΕΞ 2022/ 02.12.2022 Οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την: “Κοινοποίηση των διατάξεων των Άρθρων 3, 4, 14, 48, 81 και 85 του ν. 4997/2022 (Α΄219), με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις.»”.

Συγκεκριμένα, κοινοποιούνται οι Διατάξεις των κάτωθι Άρθρων:

  • Άρθρο 3 – Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022
  • Άρθρο 4 – Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού – Καταβολή προνοιακών παροχών Δεκεμβρίου 2022
  • Άρθρο 14 – Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 του Νόμου 1587/1950
  • Άρθρο 48 – Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 15/10/2022
  • Άρθρο 81 – Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής Διαδικασίας – Τροποποίηση παρ. 10 Άρθρου 21 Ν.4664/2020
  • Άρθρο 85- Έναρξη Ισχύος.