ΑΑΔΕ: Έλεγχος δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 0.3014/10.03.2023 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 παρ. 3 και 5, 31 παρ. 3 και 4 και 60 του ν. 5026/2023», που αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων.