ΑΑΔΕ:Οδηγίες Συμπλήρωσης και Εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 2022

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2034/10-05-2023 Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, με θέμα τις “Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022”.