Έως 31/3 η υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών όπου ορίζεται ότι πλέον η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) είναι η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, αντί για την 31η Μαΐου που ίσχυε πριν.

Η παρούσα αλλαγή θα συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα για τον νέο ΕΝ.Φ.Ι.Α., μεταβάλλει τον χρόνο υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).