Έως 31/12/2021 η διενέργεια της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2871- 01/07/2021 η υπ’ Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/13/οικ.13226- 28/06/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020”.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο:

“Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, οι σχετικές με την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού ενέργειες διενεργούνται από 1/7/2021 έως 31/12/2021“.