Έως 31 Δεκεμβρίου υποβάλλεται “Δήλωση Covid” Οκτωβρίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5180 – 23/11/2020 η υπ’ Αριθμ. Α. 1253 – 20/11/2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.”.