Έως 31 Αυγούστου η αποστολή πίνακα καταγραφής για την έναρξη λειτουργίας Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Σε συνέχεια της υπ’ Α.Π.οικ.408 – 04/08/2020 Επιστολής του Υπουργείου Οικονομικών, δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 53492 – 25/8/2020 Έγγραφο σχετικά με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση των Δημοσίων Συμβάσεων.

Για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου υποχρεούνται οι φορείς έως και τη Δευτέρα 31/8/2020, να αποστείλουν αποκλειστικά στο email: “anathetouses@ypes.gr, με τίτλο «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ…» τον πίνακα καταγραφής σε μορφή excel.

Επισυνάπτονται προς διευκόλυνση:

  1. Αντίγραφο του Πίνακα Καταγραφής
  2. Οδηγίες συμπλήρωσης