Έως 14 Ιανουαρίου η συμπλήρωση πίνακα αναγκών στελέχωσης φορέων με αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 826 – 08/01/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)”.