Έως 12/4, η υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β΄1829/ 22-03-2023, η Υπ΄Αριθμ.1033/21-03-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, όπου ορίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), είναι η 12η Απριλίου 2023.