Έως 12 Μαΐου η υποβολή αιτημάτων για στελέχωση υπηρεσιών με αποφοίτους της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Δημοσιεύτηκε το υπ´ Αριθ. Πρωτ.: 33771- 29/04/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο:”Παράταση υποβολής αιτημάτων για στελέχωση υπηρεσιών με αποφοίτους της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)”.

Βάσει του ανωτέρω εγγράφου καλούνται οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα ΝΠΔΔ αυτών, οι οποίοι δεν είχαν ήδη υποβάλλει σχετικό αίτημα κατόπιν του υπ’ Αριθ. Πρωτ.:826- 08/01/2021 εγγράφου να προσδιορίσουν τις ανάγκες των υπηρεσιών τους για το διορισμό των εν λόγω αποφοίτων ενόψει της έκδοσης προκήρυξης για τη διεξαγωγή του 28ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), αναρτώντας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα προσωπικού του Υπουργείου (https://aftodioikisi.ypes.gr) συμπληρωμένο Πίνακα (αρχείο xls).

Το αρχείο πρέπει να αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα προσωπικού το αργότερο μέχρι τις 12 Μαΐου 2021 και ώρα 16.00’ μ.μ., καθώς με την παρέλευση της προθεσμίας ο τόπος δεν θα είναι πλέον διαθέσιμος προς ανάρτηση των συγκεκριμένων αρχείων.