Έως τις 31/12/2022, η διενέργεια της Αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του 2021

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 721- 17/02/2022, η υπ’ Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/18/οικ.2272 – 14/02/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της Αξιολόγησης, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021“, σύμφωνα με την οποία:

“Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021, οι σχετικές με την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού ενέργειες διενεργούνται από 1/3/2022 έως 31/12/2022″.