Έως τις 31/10/2023, η διενέργεια της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του 2022

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6716 – 27/12/2022, η Υπ’ Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/25/οικ.19825 – 20/12/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022“, σύμφωνα με την οποία:

“Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, οι σχετικές με την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού ενέργειες διενεργούνται από 01/03/2023 έως 31/10/2023.″.