Έως τις 31/05/2022, η δυνατότητα λήψης προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων για λόγους αντιμετώπισης της COVID-19

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 1533/31.03.2022, η Υπ’ Αριθμ. 20396/29.03.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, με  την οποία παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 110 του ν. 4876/2021, που διατήρησε την ισχύ της παρ. 7 του Άρθρου 65 του ν. 4688/2020, ως προς την δυνατότητα λήψης προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έως την 31ή.05.2022.