Έως τις 31 Οκτωβρίου, η παράταση για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 5378 – 18/10/2022, η Υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/106380/1366/12-10-2022 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την: “Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020“.

Με την παρούσα Απόφαση, δίνεται στους Δήμους καταληκτική παράταση έως τις 31.10.2022, για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).