Έως τις 30/12, η ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και Υγειονομικών

Με Δελτίο Τύπου στις 17/06, η Διοίκηση του e – Ε.Φ.Κ.Α. γνωστοποιεί την παράταση λειτουργίας, μέχρι την Παρασκευή 30/12/2022, της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τροποποίησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) των Ετών 2019 και 2020 για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς (εγκύκλιος e – Ε.Φ.Κ.Α. 65/2021).

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η ανάπτυξη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής στους δικαιούχους των αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών Εισφορών.